پروژه های گروه Photoshop (فتوشاپ)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
طراخی لوگو - قابل توجه طراحان خوش ذوق featured_project 7 162857 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
طراحی لوگو برای موسسه فرهنگی هنری وصال دولت یار 10 63400 ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
ترجمه/تولیدمحتوا درحوزه آنلاین و رایانه و به روزرسانی سایت featured_project 1 120000 ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
طراحی لوگو featured_project 1 70000 ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
طراحی ایمیل تبلیغاتی urgent_project,featured_project 1 80000 ۱۳۹۴/۱۲/۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴