پروژه های گروه VoIP

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
راه اندازی سرور VOIP urgent_project,featured_project 1 320000 ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
راه اندازی سرور VOIP featured_project 3 290000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰