پروژه های گروه Linux (لینوکس)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
مسنجر 0 ۱۳۹۵/۰۴/۶ ۱۳۹۵/۰۵/۵
ایجاد وال ویدئو با raspberry pi 3 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
ساخت آینه هوشمند و برنامه نویسی مخصوص آن 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
اضافه کردن ماژول به رسپری پای برای ضبط صدای وایرلس 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۷