آرشیو تمام پروژه ها

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
طراحی وب سایت خبری 1 4500000 ۱۳۹۵/۱۲/۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
پیاده سازی تعدادی اپراتوهای پردازش تصویر با استفاده از OpenCV 1 200000 ۱۳۹۵/۰۴/۲ ۱۳۹۵/۰۴/۵
طراحی وب سایت برج سازان featured_project 3 3433333 ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
دریافت اطلاعات از پورت RS232 و تبدیل به جملات ثابت 4 118750 ۱۳۹۵/۰۲/۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۳