پروژه های گروه Academic writing (مقاله نویسی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 2 700000 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 4 687500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
ترجمه سه مقاله در مورد یادگیری ماشین 5 120000 ۱۳۹۵/۰۲/۳ ۱۳۹۵/۰۲/۴
ترجمه/تولیدمحتوا درحوزه آنلاین و رایانه و به روزرسانی سایت featured_project 1 120000 ۱۳۹۵/۰۳/۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷