پروژه های گروه CRM (مدیریت ارتباط با مشتری)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
مدیریت روابط مشتری آنلاین urgent_project,featured_project 5 445000 ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
مدیریت روابط مشتری آنلاین urgent_project,featured_project 3 343333 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
استخدام بازاریاب اینترنتی featured_project 3 4667 ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷