پروژه های گروه 3ds Max

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ساخت انیمیشن یک دقیقه ای 0 ۱۳۹۶/۰۵/۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
طراحی نمای خارجی با 3D Max 0 ۱۳۹۶/۰۵/۷ ۱۳۹۶/۰۵/۸