پروژه های گروه Graphic design (طراحی گرافیکی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
طراخی لوگو - قابل توجه طراحان خوش ذوق featured_project 7 162857 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
طراحی لوگو برای موسسه فرهنگی هنری وصال دولت یار 10 63400 ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
طراحی لوگو featured_project 1 70000 ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۱
طراحی ایمیل تبلیغاتی urgent_project,featured_project 1 80000 ۱۳۹۴/۱۲/۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴