پروژه های گروه Data Mining (داده کاوی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
داده کاوی featured_project 3 350000 ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹