پروژه های گروه C++ programming (برنامه نویسی c++)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
طراحی و پیاده سازی بازی فکر و بکر featured_project 1 150000 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
پیاده سازی سیستم کتابخانه featured_project 2 100000 ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
دریافت اطلاعات از پورت RS232 و تبدیل به جملات ثابت 4 118750 ۱۳۹۵/۰۲/۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
نرم افزار ثبت اطلاعات 3 156667 ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
پیاده سازی تعدادی اپراتوهای پردازش تصویر با استفاده از OpenCV 1 200000 ۱۳۹۵/۰۴/۲ ۱۳۹۵/۰۴/۵
مسنجر 0 ۱۳۹۵/۰۴/۶ ۱۳۹۵/۰۵/۵
اتصال دستگاه Pos به سیستم CRM featured_project 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۷