پروژه های گروه Real estate (املاک)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
فروش باغ 0 ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷