پروژه های گروه الکترونیک

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
ایجاد وال ویدئو با raspberry pi 3 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
اتصال دستگاه Pos به سیستم CRM featured_project 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۷
ساخت تابلو روان 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۷
ساخت آینه هوشمند و برنامه نویسی مخصوص آن 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
تشخیص و خواندن پلاک خودرو با دوربین 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲
دزدگیر و شبیه سازی حضور در منزل 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
اضافه کردن ماژول به رسپری پای برای ضبط صدای وایرلس 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۷
پروژه کنترل وسایل خانگی با ESP8266 و آندروید 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
سنسور هوشمند نشت گاز 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷