پروژه های گروه CMS (سیستم مدیریت محتوا)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
طراحی حرفه ای قالب دروپال 7 1 100000 ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ ۱۳۹۴/۱۲/۲۸
طراحی وب سایت خبری 1 4500000 ۱۳۹۵/۱۲/۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹