پروژه های گروه Ecommerce(تجارت الکترونیک )

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
درخواست مشاوره در حوزه it private_project,featured_project 1 400000 ۱۳۹۴/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
درخواست مشاوره در حوزه it private_project,featured_project 1 10000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
افزایش فالوور اینستاگرام 1 120000 ۱۳۹۶/۰۵/۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
سئو سایت 1 300000 ۱۳۹۶/۰۵/۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷