پروژه های گروه SQL (SQL)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
وب سرویس Screenshot featured_project 4 532500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
مسنجر 0 ۱۳۹۵/۰۴/۶ ۱۳۹۵/۰۵/۵
استخدام برنامه نویس .NET 1 200000 ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۶