پروژه های گروه Delphi (دلفی)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
دریافت اطلاعات از پورت RS232 و تبدیل به جملات ثابت 4 118750 ۱۳۹۵/۰۲/۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
مسنجر 0 ۱۳۹۵/۰۴/۶ ۱۳۹۵/۰۵/۵