پروژه های گروه SEO (بهینه سازی سایت)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
بازاریابی الکترونیکی(SEO) featured_project 2 1050000 ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
افزایش google page rank private_project 4 362500 ۱۳۹۴/۱۲/۵ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
طراحی حرفه ای قالب دروپال 7 1 100000 ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ ۱۳۹۴/۱۲/۲۸
بازاریابی الکترونیکی(SEO) featured_project 3 850000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
افزایش google page rank featured_project 4 507500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
استخدام بازاریاب اینترنتی featured_project 3 4667 ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
استخدام برنامه نویس .NET 1 200000 ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۶
افزایش google page rank featured_project 1 1000000 ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
پنل sms private_project 1 800000 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲