پروژه های گروه Android (اندروید)

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
مسنجر 0 ۱۳۹۵/۰۴/۶ ۱۳۹۵/۰۵/۵
راه اندازی سایت مشابه بازار آندروید featured_project 2 1500000 ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ ۱۳۹۵/۰۶/۹
اپلیکیشن همیار 0 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
ساخت آینه هوشمند و برنامه نویسی مخصوص آن 0 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷