پروژه های برجسته

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
وب سرویس Screenshot featured_project 4 532500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
طراخی لوگو - قابل توجه طراحان خوش ذوق featured_project 7 162857 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 4 687500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
آموزش HTML5 featured_project 2 475000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
WEB GIS featured_project 3 326667 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷