آخرین پروژه های ثبت شده

نام پروژه ویژگیها پیشنهادها میانگین پیشنهاد ها تاریخ ثبت تاریخ پایان
داده کاوی featured_project 3 350000 ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
راه اندازی سرور چت آنلاین featured_project 3 263333 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
برنامه نویس مسلط به open cart 2 325000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
وب سرویس Screenshot featured_project 4 532500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
طراخی لوگو - قابل توجه طراحان خوش ذوق featured_project 7 162857 ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
تایپ 30 صفحه 10 117900 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۷
ترجمه اسناد مناقصه 3 550000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۷
ترجمه متون تخصصی شیمی featured_project 4 687500 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
آموزش HTML5 featured_project 2 475000 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
WEB GIS featured_project 3 326667 ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷