استخدام کارمند

پیمانکاران ماهر هم اکنون آماده انجام پروژه های شما هستند. مزیت رقابتی در رقابت خود با بقیه بدست می آورید ، قابلیت استفاده از نیروی کار ماهر جهانی مورد تقاضا می باشد.بسیاری از شرکتهای کوچک، به آسانی استطاعت پرداخت هزینه استخدام نیروی تمام وقت را ندارند، در حالیکه مجموعه ای از کارهایی دارند که روز بروز باید اجرا شوند و نیاز به مهارتهای خاصی دارند.اکنون قدرت برون سپاری برای تجارت های کوچک تا متوسط، در دسترس است.در بسیاری موارد کارفرما، کارمندانی را پیدا می کند که کار را بسیار سریعتردر کسری از هزینه با استفاده از برون سپاری انجام می دهند.
کارآفرینان چگونه کار می کند؟

employ
  • تعریف پروژه را ارسال کنید.
  • بلافاصله برای پروژه پیشنهادهایی دریافت می کنید.
  • مقایسه کردن قیمتها و پرسیدن سوال ها.
  • انتخاب پیشنهاد دهنده.
  • ایجاد پرداخت برای اولین برنامه پرداخت یا اولین دریافت.
  • کار شروع می شود.
  • وقتی کار بصورت کاملا رضایت بخش تکمیل شد، می توانید پرداخت نهایی را انجام دهید.
  • هزینه ای پرداخت نمی کنید!
  • عضویت، ارسال پروژه و پیشنهاد بدون هزینه و بصورت رایگان در سایت انجام می گیرد.